Temporal lob epilepsisi tanısı ile ameliyat olan hastaların doku örneklerinde panneksin kanal ve pürinerjik reseptörlerin ifadesindeki farklılıklar ve bunun inflamazom yolağı ile ilişkisinin immünohistokimyasal yöntemler ile incelenmesi


TEZER FİLİK F. İ. (Executive), DERLE ÇİFTÇİ E., KARATAŞ KURŞUN H., BİLGİNER B., SAYGI S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: March 2021