yaşlı bireylerde vasküler hastalıklar ile depresyon ilişkisinin ve bu grupta depresyon semptomatolojisinin saptanması


ERDEN AKI Ş. Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: October 2019