Atriyal Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Tanısında Radyodiyagnostik Tekniklerin Tanı Gücünün Araştırılması


YORGUN H. (Executive), KOCAEFE Y. Ç., ÖZER N., TOKGÖZOĞLU S. L., YILDIRIM A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: August 2019