Atriyal Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Tanısında Radyodiyagnostik Tekniklerin Tanı Gücünün Araştırılması


YORGUN H. (Executive) , KOCAEFE Y. Ç. , ÖZER N. , TOKGÖZOĞLU S. L. , YILDIRIM A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: August 2019