Spontan pnömotoraks olgularının nefes havasında büllöz akciğer hastalıklarına eşlik eden biyobelirteçlerin araştırılması


SOYER T. (Executive), BİRBEN E., BOYBEYİ TÜRER Ö., UYSAL SOYER Ö., ŞEKEREL B. E., TANYEL F. C., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2020
  • End Date: December 2021