Pulmoner Tromboemboli Tanısında Kapnografinin Yeri


METİN AKSU N. (Executive), AKKAŞ M., YÜCEL Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2016
  • End Date: December 2017