Koşuya Bağlı Eklem Kıkırdağı Kalınlık ve Sinyal İntensitesi Değişikliklerinin 3.0 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme İle İncelenmesi


DÖNMEZ G. (Executive) , KARANFİL Y. , ERYILMAZ M. , BABAYEVA N., KORKUSUZ F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: March 2017