Pirol Bileşiğinin Metal Triflat Katalizli 1 4 Katılma Tepkimeleri ve Pirolizin Türevlerinin Sentezi


ÜNALEROĞLU C.

TUBITAK Project, 2004 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2004
  • End Date: May 2007