Spinal Implantlı Hastaların Konvansiyonel ve Stereotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılıma Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetri ile İncelenmesi


YEĞİNER M. (Executive) , ŞAR O., YAZICI G. , CENGİZ M. , DEMİRKIRAN H. G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: February 2019