Akciğer Kanserlerinde Stereotaktik Ablatif Beden Radyoterapisinin Toksisite ve Doz Yanıt İlişkisinin Matematiksel Model ile Görüntü ve Dozimetrik Analizi


ÖZYİĞİT G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: May 2017