LAP1B Proteininin Kas Hücrelerinin Transkripsiyonel Regülasyonundaki Rolünün Araştırılması


DİNÇER P. R. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: June 2020