Aselüler Miyokard Poli(gliserol sebakat) Hibrit Kardiyak Yamaların Üretimi ve Karakterizasyonu


AYDIN H. M. (Executive), Günal Karataş G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: February 2019