Dış oküler enfeksiyonların tedavisine yönelik ilaç yüklü elektrospun nanoliflerin eldesi karakterizasyonu ve ilaç salım kinetiğinin incelenmesi


PEKEL BAYRAMGİL N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: April 2018