Spermophilus xanthoprymnus BENNET’in Biyolojisi ve Davranışsal-Biyokimyasal Açıdan Hibernasyonunun İncelenmesi


Barlas N., Demirsoy A.(Executive), Gür H., Kart M.

TUBITAK Project, 1999 - 2001

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 1999
  • End Date: February 2001