Molar-İnsizör Hipomineralizasyonundan Etkilenmiş Daimi Azı Dişlere Tek Başına veya Cam İyonomer Fissür Örtücü İle Birlikte Uygulanan Gümüş Diamin Florür’ün Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi


BALLIKAYA E. (Executive), ÇEHRELİ Z. C., ERBAŞ ÜNVERDİ G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: April 2022