Bazal gangliyonlarda ve limbik kortekste viral vektör aracılı alfa sinüklein aşırı ifadesine dayalı Parkinson hastalığı modelinde motor ve davranışsal değişikliklerin patoloji ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve bu modelde rapamisin uygulamasının etkisinin araştırılması


TEL B. C. (Executive), MUTLUAY S. U., ELİBOL B., YABANOĞLU ÇİFTÇİ S., BAYSAL İ., YALÇIN ÇAKMAKLI G., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: May 2019