Gıda örneklerindeki kurşun iyonlarının ultrason destekli derin ötektik çözücü temelli dispersif sıvısıvı ekstraksiyonunun ardından alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini


ARPA ÇALIŞIR Ç. (Executive), DURUKAN TEMUGE İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: December 2019