Gıda örneklerindeki kurşun iyonlarının ultrason destekli derin ötektik çözücü temelli dispersif sıvısıvı ekstraksiyonunun ardından alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini


ARPA ÇALIŞIR Ç. (Executive) , DURUKAN TEMUGE İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: December 2019