Yalın mesleki eğitim uygulamaları


BİLGİN M. (Executive), KARABULUT Ş.

Development Agency, 2020 - 2021

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Bu projenin amacı, geliştirilecek olan sanal eğitim materyalleri ile birlikte gerçek üretim ortamında öğrencilerimize yalın üretim ilkelerini ve araçlarının öğretildiği, işletmede mesleki eğitim uygulamalarının optimize edildiği kapsayıcı ve nitelikli bir eğitimle eleştirel düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve nitelikli mezunlar vermektir. Bu proje ile meslek yüksekokulumuzda görev yapmakta olan akademik personele endüstriyel dönüşüm sürecininin önemli hazırlık parametrelerinden olan yalın üretim teknikleri, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme konularında eğitimler verilecektir. Bu proje ile sanal gerçeklik VR teknolojisine dayalı SOP Dijital Standard Operasyon Prosedürleri İş Standartlaştırma , 5S İdeal Çalışma Yeri Organizasyonu, Otonom Bakım, Kan-Ban Çekme Sistemler , Tekli dakikada kalıp değişimi ve İş İstasyonu Tasarımı konularında yalın eğitim içerikleri geliştirilecektir. İçerikler hem Meslek Yüksekokulumuzda hem de bölgemizde bulunan Endüstriyel Dönüşüm ve Verimlilik Merkezi- Model Fabrika da kullanıma sunulacaktır. Öğrencilerimiz hem okulda hem de model fabrikada sanal ve uygulamalı olarak bu eğitimleri alabileceklerdir. Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin temel düzeyde uygulama yapacakları bir pratik uygulama atölyesi kurulacaktır. Daha sonra, öğrencilerin okulda öğrendikleri bu bilgiler staj sürecinde kalıcı hale getirilecektir. Proje kapsamında yalın üretim yapan firmalarda staj yapan makine bölümü öğrencilerinin staj döneminde kazanılması gereken teknik ve sosyal becerilerin standartları belirlenecek ve bu standartlara bağlı olarak dijital takip sistemi oluşturulacaktır. Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde ihtiyaç duyulan sektörün optimize edilmiş iş süreçlerini bilen, sosyal becerileri güçlü insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yüksekokuldaki akademisyenlerin sosyal beceri ile ilgili altyapılarını güçlendirilecek ve öğrencilere yönelik sosyal beceriyle alakalı müfredatlar oluşturulacaktır. Proje ile yenilikçi ve verimli beşeri sermaye oluşturulmasına yönelik olarak mühendislik ve mesleki eğitim kurumlarının güçlenmesine ve insan kaynaklarının talep edilen uzmanlıklar doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla özel programların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Firmalara dijitalleşme dönüşüm sürecinde üretim süreçlerini yalın hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle sektöre işgücü yetiştiren eğitim kurumlarının eğitim sistemlerini güncellemeleri gerekmektedir. Bu dijitalleşme sürecinde firmaların ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin mesleki eğitim kurumlarında istenilen nitelikte yetiştirilmesine yönelik olmak üzere projenin özel amaçları aşağıda yer almaktadır. -Üretim süreçlerinde katma değerli aktiviteleri, değer yaratmayan aktiviteleri, israfları bilen ve uygulayan ve firmaların dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duyacağı sosyal becerilere ve teknik bilgilere sahip olan mezunlar yetiştirmek amacıyla Öğrencilerin sosyal becerilerini güçlendirecek seçmeli ders müfredatlarının oluşturulması Yalın üretime yönelik sanal gerçeklik teknolojiye dayalı digital müfredat içeriklerinin oluşturulması Yalın üretimle ilgili uygulama yapılabilmesi için uygulama atölyesinin kurulması Eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanılması, -Yüksekokulun altyapısını oluşturmak akademik personele sosyal beceri eğitimlerinin verilmesi, -Öğrencilerimizin 2 yıllık eğitimleri süresince devam ettikleri işletmede mesleki eğitim ve staj standartlarına göre gelişimlerinin optimize edilmesi ve izlenebilirliğinin iyileştirilmesi