Aeromonas klinik izolatlarında antibiyotik duyarlılığının in vitro olarak araştırılması


SANCAK B. (Executive) , BIÇAKÇIGİL A. , ÖZKUYUMCU C. , LİSTE Ü. , ALTUN B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: May 2019