İlaca dirençli temporal lob epilepsi nedeni ile temporal lobektomi ve amigdalahipokampektomi yapılan hastalarda epilepsi gelişiminde etkili olabilecek immünolojik nedenlerin doku örneklerinde immünhistokimya yöntemi ile incelenmesi


TEZER FİLİK F. İ. (Executive), KAYMAZ F. F., HAYRAN H. M., BİLGİNER B., SAYGI S., FIRAT A., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: March 2017