Türkiyede Transformasyonel Liderliğin Hemşirelerin İş Doyumuna ve Örgütsel Bağlılığına Etkisi Impact of Transformational Leadership on Job Satisfaction and Organizational Commitment of Nurses in Turkey


KOÇ G. (Executive) , USLU ŞAHAN F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2017