FONKSİYONEL KUVVETLERİN İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OLUŞTURDUĞU DEFORMASYONUN IN-VIVO STRAIN-GAUGE ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ


Şahin S.(Executive), Çehreli M. C., Iplikçioğlu H., Akça K.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2003 - 2006

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: June 2006