Nişasta Bazlı Yağ İkame Edici Maddelerin Üretimi ve Karakterizasyonu


Köksel H.(Executive), Başman A., Özboy Özbaş Ö., Öztürk S., Ak K.

TUBITAK Project, 2002 - 2005

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2002
  • End Date: January 2005