Nöromüsküler Hastalıklarda Hedefe Yönelik Tedavide Mitokondriyal Mikro RNA Biyobelirteçlerinin Tanımlanması


HAYTA B. (Executive) , PEYNİRCİOĞLU B. , AKSU E. , ÖZMEN M., AKKAYA ULUM Z. Y. , TOPALOĞLU H. A. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: October 2021