Rekombinant FSHnın IVF tedavisi uygulanan Polikistik Over Sendromu hastalarının follikül sıvılarından elde edilen granüloza hücrelerinde Konneksin 43 ve Aromataz aktivitesi üzerine etkisi


KARAKOÇ SÖKMENSÜER L. (Executive), Hashemihesar R., MÜFTÜOĞLU S. F., YEĞENOĞLU H., ZEYBEK N. D., BOZDAĞ G., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: April 2018