Rekombinant FSHnın IVF tedavisi uygulanan Polikistik Over Sendromu hastalarının follikül sıvılarından elde edilen granüloza hücrelerinde Konneksin 43 ve Aromataz aktivitesi üzerine etkisi


KARAKOÇ SÖKMENSÜER L. (Executive) , Hashemihesar R., MÜFTÜOĞLU S. F. , YEĞENOĞLU H. , ZEYBEK N. D. , BOZDAĞ G. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: April 2018