Doğal Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Kayaların Kimyasal Bozunmasının Atmosferik Etkiler Altında Ve Laboratuvar Ortamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Yeni Deney Yöntemlerinin Önerilmesi


BİNAL A. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: July 2009