Çocuk acil servisine başvuran ventriküloperitoneal şantı olan hastaların değerlendirilmesi VE Febril - Afebril nöbeti olan çocukların değerlendirilmesi Avrupa Acil Hekimlerinin Yaklaşımı


TEKŞAM Ö. (Executive), JAFARİ L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2016
  • End Date: September 2017