Stres Üriner İnkontinansı Olan Hastalarda Pelvik Taban Kas Eğitimine Ek Olarak Uygulanan Vajinal Tampon Eğitiminin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma


GÜRŞEN C. (Executive), BARAN E., ÜZELPASACI E., NAKİP G., AKBAYRAK T., KAYA S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: October 2017