Poli(N,N-dimetilamino propil metakrilamit/itakonik asit) hidrojelleri kullanılarak sulu çözeltilerden kobalt iyonlarının uzaklaştırılması


PEKEL BAYRAMGİL N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: May 2016