CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin immün düzenleyici etkisinin değerlendirilmesi


ESENDAĞLI G. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: February 2016