Sigara Bağımlığında Nikotinik Kolinerjik Reseptör (CHRNA 3-4-5), Sitokrom P450 (CYP) 2A6, CYP2B6, İlaç Taşıyıcı Proteini MDR1 ve Nöronal Nitrik Oksit Sentaz nNOS Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi


BABAOĞLU M. Ö. (Executive) , KARABULUT E. , BABAOĞLU E. , İSKİT A. B. , MÜDERRİSOĞLU A. , KORKMAZ E. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: August 2019