Pantoprazol metabolizmasında sitokrom P450 enzimleri 2C19, 3A4, 3A5 ve ilaç transporteri MDR1’in genetik polimorfizmlerinin etkileri ve tedavi yanıtındaki önemi


BABAOĞLU M. Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: January 2017