Siklik Tiyokarbamatlar Kullanılarak Optikçe Aktif Amin ve Amino Asitlerin Yeni Türevlerinin Sentezi


SAYGILI N.

TUBITAK Project, 2003 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: January 2007