Nemrut Kaldera göllerinin batimetrisi, hidrojeokimyasal özellikleri ve Nemrut Volkanı çevresindeki kaynaklarla olan ilişkisi


Creative Commons License

Kurttaş T. (Executive), Bayhan H., Tezcan L., Aydar E., Tezcan A. Ö. (. , Akan B. S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2003
  • End Date: October 2004

Project Abstract

Ülkemizde bulunan volkanik göller su kaynakları potansiyeli olarak önemli bir yer tutmaktadır. Göller ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış ve yapılmakla birlikte, volkanik göllerin hidrojeolojik koşullarına ait sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Tatlı su kaynağı potansiyeli açısından uygun hidrojeokimyasal özellikleri olan göllerin önemi büyüktür. Bu proje kapsamında Türkiye’deki volkanik göllerden olan ve Tatvan ve Bitlis illerinin su kaynağını oluşturabilecek potansiyeli bulunan Nemrut Krater Göllerinin uzamsal yayılımı ve hidrojeokimyasal özellikleri çevresindeki yeraltısuyu kaynakları ile birlikte incelenmiştir. Ülkemizde bulunan göllerin hidrojeokimyasal özellikleri genel olarak araştırılmış olmakla beraber, volkanik göllerin özelliklerini üç boyutlu olarak tanımlamak üzere özel bir çalışma bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında Nemrut Krater Gölü’nün batimetrisi ve buna bağlı olarak hidrojeokimyasal özellikleri derinlik boyunca incelenmiştir. Nemrut krateri içinde ve dışındaki kaynaklar incelenerek krater gölleri ile olan hidrojeolojik ilişkileri araştırılmıştır. Gölün ve kaynakların hidrojeokimyasal özellikleri yerinde yapılacak fiziksel ölçümler ile desteklenmiştir.