Kistik fibrozisli hastalarda alevlenme ve remisyon dönemlerinde plazma sfingomyelin ve seramid düzeylerinin sıvı kromatografisikütle spektrometresi ile belirlenmesi ve bazı enflamasyon belirteçleriyle ilişkisinin incelenmesi


ER ÖZTAŞ Y. (Executive), ASLAN M., YALÇIN E. E. , BAL E. D. , ÖZÇELİK H. U. , LAY İ., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: June 2018