Yüksek Mobiliteli InSb Filmlerinin Galvanomagnetik Özellikleri


HÖKELEK T.

TUBITAK Project, 1986 - 1988

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 1986
  • End Date: August 1988