100 Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6 Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu


GÜNDÜZ T. (Executive), CENGİZ M., YAMAN G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: January 2018