Çocuk hastalardan izole edilen metisilin dirençli Staphylococcus aureus klinik izolatlarında vankomisine orta düzeyde duyarlı Staphylococcus aureus ( VISA ) ve heterojen VISA ( hVISA) sıklığının araştırılması


SANCAK B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: December 2015