Akut pulmoner alevlenmesi olan kistik fibrozisli hastalarda viral etkenlerin etiyolojideki rolünün belirlenmesi ve virüslerin klinik laboratuvar ve radyolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırılması


GHARİBZADEH HIZAL M. (Executive), ALP A., DOĞRU ERSÖZ D., ÖZÇELİK H. U., KİPER E. N., YALÇIN E. E., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: May 2019