Daimi Dişlerde Fissür Örtücü Uygulaması Sırasında Meydana Gelen Tükürük Kontaminasyonunun Mikrosızıntı Değerleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi


GÜNGÖR H. C. (Executive) , ŞİMŞEK H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: December 2018