İnsan Göbek Kordon Veni CD146+ Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin in vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi


ÇELEBİ SALTIK B. (Executive) , KÜBRA ÇANKIRILI N., KART D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: November 2019