Hedef Gen Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Hastalığı İlişkili Gen Mutasyonlarının Tespiti


ANLAR F. B. (Executive), EROĞLU ERTUĞRUL N. G., TAN Ç., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., TEZCAN F. İ., ÖZBEK B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: April 2020