İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı ile izlenen hastaların immünolojik özelliklerinin değerlendirilmesi


EMİRALİOĞLU ORDUKAYA N. (Executive), OSKAY HALAÇLI S., Nayır Büyükşahin H., Hızal M., ORHAN D., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2023
  • End Date: February 2024