Egzersizin postmenapozal osteoporozlu kadınlarda LRP5 gen ekspresyonuna olan etkisinin araştırılması


YURTER H.

TUBITAK Project, 2012 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: January 2014