N Substitüye Homokiral Pirol Bileşiklerinin Friedel Crafts Tepkimeleri


ÜNALEROĞLU C.

TUBITAK Project, 2004 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: January 2006