Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişikliği ve Metformin Tedavilerine Ek Olarak İnsulin Detemir ve Gliclazide MR Tedavilerinin Endotel Fonksiyonları Üzerine Etkisi Açık Etiketli Rastgellenmiş Prospektif Çalışma


ÜNLÜTÜRK U. (Executive)

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2009
  • End Date: April 2012