Spinal müsküler atrofi hastalarının iskelet kasında insülin benzeri büyüme faktörleri ve bağlayıcı protein düzeylerinin araştırılması


YEŞBEK KAYMAZ A. (Executive) , BORA TATAR G. , YURTER H. , TALİM B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: March 2016