Pseudomonas syringae pv syringae B359 dan Siringomisin E ve Siringopeptin 22 nin Saflaştırılması ve Antimikobakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması


Büber E., A.An N. L. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2002
  • End Date: June 2005