Çevresel Örneklerde Bizmut(III) İyonlarının Ultrasound Destekli Yüzen Katı Organik Damla Mikroektraksiyonu ve Atomik Absorpsiyon Spektrometri Yöntemi ile Tayini


DURUKAN TEMUGE İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2016
  • End Date: January 2017