Akut Astım Atağı ile Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastalarda Entegre Pulmoner İndeks EPİ ve Pleth Değişkenlik İndeksin PDİ Değerlendirilmesi


TEKŞAM Ö. (Executive), ŞEKEREL B. E. , BÜYÜKTİRYAKİ A. B. , HANALİOĞLU D., KAHYAOĞLU P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: Continues