Demans için Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti ve Biyolojik Belirteçlerin Araştırılması


KARAHAN S., KARADAĞ ÇAMAN Ö., AYHAN Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: Continues